MENU
Jeszcze jeden widok Oczyszczalni Ciernie z lotu ptaka (większe zbliżenie). Poszperam i postaram się znaleźć zdjęcie o lepszej jakości, bez tych smug i cieni.

Dodał: Petroniusz° - Data: 2007-11-07 23:50:31 - Odsłon: 3524
Rok 2002


Plany wybudowania oczyszczalni dla Wałbrzycha w Świebodzicach sięgają roku 1924, kiedy to z powodu ograniczonej ilości miejsca na terenie istniejącej oczyszczalni przy dzisiejszej ul. Piotrowskiego oraz planu skanalizowania gmin: Poniatowa, Białego Kamienia i Szczawienka – postanowiono wybudować obiekt nowy, większy i bardziej nowoczesny. Wybór tego miejsca podyktowany był również zamiarem skanalizowania Świebodzic. Przygotowując tę inwestycję, w roku 1924 - kosztem 12 milionów marek, z rur kamionkowych wybudowano nowy kolektor długości 12km wzdłuż rzeki Pełcznicy aż za miasto Świebodzice. Pomimo trudnych warunków terenowych (skalisty teren, wysokie stany wód gruntowych oraz kilka przejść pod potokiem, inwestycję zrealizowano zaledwie w ciągu 6 miesięcy. Niestety, z powodu mniejszej niż zakładano wydajności ujęć wody w Marciszowie odstąpiono od budowy oczyszczalni w Świebodzicach, pomimo ogromnych kosztów poniesionych na budowę kolektora. Do pomysłu powrócono dopiero w okresie powojennym, w związku z gwałtowym rozwojem przemysłu oraz rozbudową miasta.

Oczyszczalnię wybudowano w latach 1966-1972. W początkowym okresie swojego istnienia przejmowała ona nadwyżkę ścieków z wałbrzyskiej oczyszczalni przy ul. Piotrowskiego oczyszczającej ścieki z południowych części miasta, a także z dzielnic Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Biały Kamień, osiedla Piastowskiego w Szczawnie-Zdrój oraz z zakładów przemysłowych. Aktualnie, po wyłączeniu z eksploatacji oczyszczalni przy ul. Piotrowskiego, Ciernie oczyszczają ścieki z całego Wałbrzycha, Szczawna-Zdrój, Świebodzic i w niewielkim stopniu z terenu gminy Boguszów-Gorce.
Źródło: Monografia Wodociągi i Kanalizacja 65 lat w służbie Wałbrzycha oraz Kronika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu 1965-1985
Autor: Petroniusz

 • /foto/291/291959m.jpg
  1928
 • /foto/5242/5242480m.jpg
  1966 - 1972
 • /foto/5242/5242550m.jpg
  1966 - 1972
 • /foto/5242/5242552m.jpg
  1966 - 1972
 • /foto/183/183956m.jpg
  1975 - 1985
 • /foto/183/183322m.jpg
  2002
 • /foto/321/321372m.jpg
  2009
 • /foto/439/439982m.jpg
  2010

WPWIK

Poprzednie: Kościół św. Jana Chrzciciela Strona Główna Następne: ul. Lelewela Joachima